مهارت‌ها

Adobe Photoshop

100%

Adobe Illustrator

60%

سوابق شغلی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

40%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

20%

تماس با من